Lunch på kanalen, Hjulsbro

Datum: Onsdag 14 aug 2019 - onsdag 4 sep 2019