Lunch på kanalen, Hjulsbro

Datum: Onsdag 15 maj 2019 - onsdag 4 sep 2019